Tematy

Propozycje 2 godzinnych prezentacji

1. Komunikacja, kontakt

Pierwszy kontakt – dopasowanie czy manipulacja?
Czytanie ludzi i określanie ich potrzeb

Kontakt z klientem – feedback, pochwała i nagana

Kontakty ze współpracownikami

Prowokacja w kontakcie

Komunikowanie metaforą

2. Świadomość zarządzania emocjami

Wpływanie na emocje swoje i innych

Odległości emocjonalne („Panorama Społeczna” L.Derksa)

Medytacja najszybszym sposobem odstresowania

3. Emocje w pracy i w domu

Psychosomatyka, stres, biznes

Dylemat – godzenie pracy z czasem prywatnym

Flirty biurowe

Konflikt w zespole

Lojalność wobec firmy

4. Cele

Osiąganie celów

Syndrom wypalenia

Zarządzanie czasem i obowiązkami

Rozwój osobisty

Delegowanie

5. Umiejętności osobiste

Jak odmawiać

Motywowanie

Kreatywność

Zapis mind-mapą

Czytanie fotograficzne

Czym jest coaching

Przemawianie

6. Postawy w sytuacjach biznesowych

Przewodzenie vs zarządzanie

Misja osobista vs misja firmy

Prowadzenie zebrań

Rekrutacja

Budowanie zespołu

Synergia i jej prawa