O przyjaźni w biznesie

Przyjazny biznes polega na tym, że chcemy sobie ufać nawzajem. Taką współpracę możemy zbudować tylko wtedy, gdy dajemy innym poczucie że jesteśmy przyjaźnie nastawieni, a nasze intencje są uczciwe. Z pragmatycznego punktu widzenia warto ufać ludziom, a przyjaźń w biznesie po prostu się opłaca.