O pracy z misją

Jaka misja przyświeca twoim codziennym poczynaniom? W którym kierunku zmierzasz i czy masz poczucie, że żyjesz zgodnie z samym sobą? Określenie misji osobistej daje wyraźny obraz tego, jak ma wyglądać nasze życie, jakie wartości nami kierują. Jasno wyrażona misja firmy, pozwala wyłonić priorytety i jest drogowskazem do realizacji celów.