Coaching cz.III 14-16 lutego

Wielki, niebezpiecznie zuchwały cel… Coaching wspomaga ludzi w osiąganiu celów. Paradoksalnie zakłada, że to właśnie klient wie lepiej i więcej niż coach. W miejsce porad, udzielania gotowych odpowiedzi, klient otrzymuje szansę do własnego kreowania rozwiązań i podejmowania dobrych wyborów.